Новітні тенденції розвитку електротехніки, енергетики, перетворювальної техніки, систем керування, теорії аналізу, моделювання, та розрахунку та експериментальних досліджень процесів вимагають ширшого обговорення наукових задач. Саме тому виникла необхідність в проведенні міжнародної науково-технічної конференціїї.

III Міжнародна науково-технічна конференція „Smart-технології в енергетиці та електроніці - 2018” проводиться під егідою Національної академії наук України – Інститутом електродинаміки НАН України та Національним технічним університетом України „Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” спільно з:

  • Національним технічним університетом „Харківський політехнічний інститут”
  • Науковою радою з наукових основ електроенергетики
  • Криворізьким національним університетом
  • Громадською організацією “Пані Наука”

Матеріали конференції публікуються:

- у фаховому виданні МОН України журналі "Мікросистеми, електроніка та акустика", що входить до наукометричних баз даних IndexCopernicus, Ulrich`sWeb, ResearchBib, Journals4Free, РІНЦ;

Організація конференції органічно поєднує засідання секцій, наукові дискусії та відпочинок учасників на морському узбережжі Чорного моря.

Запрошуємо Вас до участі в конференції!