Новітні тенденції розвитку електротехніки, енергетики, перетворювальної техніки, систем керування, теорії аналізу, моделювання, та розрахунку та експериментальних досліджень процесів вимагають ширшого обговорення наукових задач. Саме тому виникла необхідність в проведенні міжнародної науково-технічної конференціїї.

II Міжнародна науково-технічна конференція „Smart-технології в енергетиці та електроніці - 2017” проводиться під егідою Національної академії наук України – Інститутом електродинаміки НАН України та Національним технічним університетом України „Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” спільно з:

  • Національним технічним університетом „Харківський політехнічний інститут”
  • Громадською організацією «Асоціація «СІГРЕ-Україна»
  • Науковою радою з наукових основ електроенергетики
  • Національним електротехнічним комітетом України Міжнародної електротехнічної комісії (IEC)
  • Громадською організацією “Пані Наука”

Матеріали конференції публікуються:

- у фаховому виданні МОН України журналі "Електроніка та зв’язок", що входить до наукометричних баз даних IndexCopernicus, Ulrich`sWeb, ResearchBib, Journals4Free, РІНЦ;

Окремі доповіді будуть рекомендовані до публікації в журналі "Технічна електродинаміка", що входить до міжнародних наукометричних баз даних SCOPUS, COMPENDEX, INDEX COPERNICUS, ELIBRARY, EBSCO, PROQUEST та переліку фахових видань МОН України та у фаховому виданні МОН України "Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України".

Організація конференції органічно поєднує засідання секцій, наукові дискусії та відпочинок учасників на морському узбережжі Чорного моря.

Запрошуємо Вас до участі в конференції!