Метою конференції є розвиток електротехнічної науки та суміжних галузей, організація дискусії на актуальні наукові теми, обмін досвідом та розвиток наукових зв’язків між вченими різних країн.

ІІІ Міжнародна науково-технічна конференція „Smart-технології в енергетиці та електроніці - 2018” здійснює роботу за наступними науковими напрямками:

1. Електронні системи та мережі

2. Електроенергетика та електротехніка

3. Мікро- та наноелектроніка

4. Інформаційно-комунікаційні технології

5. Біомедична та акустична електроніка

6. Силова електроніка

Питання, що розглядаються на конференції: моделювання, аналіз, синтез та оптимізація електротехнічних, електротехнологічних, електроенергетичних  та електромеханічних систем; електроенергетичні комплекси і системи з розосередженою генерацією; перетворення параметрів електричної енергії; нормалізація параметрів якості електроенергії та електромагнітна сумісність, cпеціальні питання та застосування у електротехніці та енергетиці.