Робочими мовами конференції є: українська, англійська.

Подання доповідей здійснюється на сайті журналу «Мікросистеми, електроніка та акустика» (http://elc.kpi.ua). Вимоги до оформлення доповідей за посиланням:
http://elc.kpi.ua/index.php/1811-4512/about/submissions#authorGuidelines

Публікація доповідей конференції буде здійснюватися:

- у фаховому виданніМОН України журналі "Мікросистеми, електроніка та акустика", що входить до наукометричних баз даних IndexCopernicus, Ulrich`sWeb, ResearchBib, Journals4Free, РІНЦ;

Всі доповіді проходять обов’язкове рецензування.

Для отримання позитивного рішення щодо прийняття доповіді необхідно аби вона відповідала тематиці конференції, була оформлена згідно правил оформлення доповідей у форматі, повністю сумісному з Word 97-2003, та отримала позитивну рецензію.